Центар за социјалну инклузију и решавање конфликата

Центар за социјалну инкулузију и решавање конфликата један је од резултата пројекта Промоција толеранције и решавање конфликата: Настава и пракса (партнерство Филозофског факултета Универзитета у Нишу/Универзитет Џорџ Мејсон), који је финансијски подржала Влада САД-а (грант SRB10021GR3039).

Чланови Центра су наставници, сарадници и истраживачи који се баве едукацијом и истраживањима у области социјалне инклузије и решавања проблема.

The Center for Social Inclusion and Conflict Resolution is one of the results of the project Tolerance Promotion and Conflict Resolution: Teaching and Practice (Faculty of Philosophy University of Nis/George Mason University Partnership), financially supported by the U.S. Department of State (award SRB10021GR3039).

The members of the Center are professors, associates and researchers engaged in education and research in the fields of social inclusion and problem solving.